• Nr. 1 webshop van de Benelux
  • Hoge klanttevredenheid
  • Korting bij directe betaling
  • Duurzame productie

Overzicht bestelling

Winkelmand0
alle shops
TrafficSupply webshops Informatiebord.nl Oplaadpaal-Kopen.nl Scheepvaartbord.nl SnelheidsdisplayKopen.nl StraatmeubilairKopen.nl RookvrijTerrein.nl BuurtPreventiebord.nl HuisnummerpaalKopen.nl Hondenpoepbord.nl Veiligheidsbord.nl VerkeersspiegelKopen.nl Wegvakmarkering.nl
  1. Home
  2. Regelgeving verkeerstekens voor de scheepvaart

Regelgeving verkeerstekens voor de scheepvaart

Net als een wegennet voor autoverkeer kennen wij in Nederland ook een groot waterwegennet voor de scheepvaart. Want net als op de weg hebben de gebruikers van de waterwegen zich ook aan regels te houden. Daarom is een veilige vaart gebaat bij het aanbrengen van eenduidige verkeerstekens. 

Betekenis scheepvaartborden

Je vindt uitgebreide informatie over de betekenis van scheepvaarttekens bij de scheepvaardborden in de webshop. Voor een totaaloverzicht van alle scheepvaartekens kun je onderstaande button gebruiken.


 Bekijk overzicht >

Binnenvaart Politie Reglement (BPR)

Het document Binnenvaart Politie Reglement (BPR) kun je als pdf downloaden met onderstaande button.

Download BPR (pdf) >

Aanvulling op de Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008)

Hieronder tref je een aanvulling aan met betrekking tot de regelgeving voor het aanbrengen of verwijderen van de verkeerstekens en overige aanvullingen.

Serie A - Verbodstekens 
Voor het aanbrengen of verwijderen van een verbodsteken (A-teken) is over het algemeen een verkeersbesluit nodig, dan wel verwijzing naar het betreffende artikel in het BPR (Binnenvaart Politie Regelement).

Serie B - Gebodstekens
Voor het aanbrengen of verwijderen van een gebodsteken (B-teken) is over het algemeen een verkeersbesluit nodig.

Serie C - Beperkingstekens
Bij het gebruik van beperkingstekens gaat het om een tijdelijke beperking ten opzichte van een normale situatie, dat wil zeggen korter dan 13 weken. In dat geval is geen verkeersbesluit nodig. Voor structurele afwijkingen is het beter daarvoor geëigende tekens, dan wel betonning te gebruiken.

Serie D - Aanbevelingstekens
Voor het aanbrengen of verwijderen van een aanbevelingsteken (D-teken) is geen verkeersbesluit nodig.

Serie E - Aanwijzingstekens
Voor het aanbrengen of verwijderen van een aanwijzingsteken (E-teken) is geen verkeersbesluit nodig, tenzij een onderliggend verbod wordt opgeheven.

Gebruik kegelplaatsen (tekens E.5.5 tot en met E.5.15)
Bij de inrichting en de aanduiding ligplaatsen voor schepen, die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren, wordt over het algemeen uitgegaan van zogenaamde éénkegelschepen, omdat éénkegelschepen het meest voorkomen. Bovendien ontbreekt vaak de ruimte om voor elke categorie een aparte ligplaats in te richten. Zo kan op wachtplaatsen bij sluizen de sluismeester toestemming verlenen aan schepen met meer dan één kegel, op een ligplaats voor éénkegelschepen tijdelijk af te meren. Door middel van een onderbord is dan aan te geven dat met toestemming van de sluismeester ook mag worden afgemeerd door schepen die meer dan één kegel voeren.

Toepassing van de tekens E.15 tot en met E.22 en E.24
De tekens E.15 tot en met E.22 en E.24 heffen plaatselijk voor de betreffende categorie een in een reglement vervat verbod of gebod op. De tekens E.15 tot en met E.22 en E.24 worden niet in combinatie met een gebods-, verbods- of beperkingsteken toegepast met als doel een bepaalde categorie uit te zonderen. Voor dit doel wordt bij het betreffende verbods-, gebods- of beperkingsteken een onderbord toegepast waarop de uitgezonderde categorie doormiddel van een pictogram of tekst is vermeld, voorafgaand door de tekst 'm.u.v.' of 'uitgezonderd'. Genoemde tekens zijn niet bestemd voor het aanduiden van ligplaatsen, Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het teken E.5 of E.7, voorzien van een categorie aanduiding.

Serie F - Bijkomende tekens
Deze tekens, de zogenaamde boven-, onder- en zijborden dienen ter verduidelijking van of zijn een aanvulling op het hoofdteken. Onder hoofdteken wordt verstaan één van de verkeerstekens A tot en met E. De bijkomende tekens worden vermeld in het verkeersbesluit terzake van het aanbrengen van een A of E teken.

Serie G - Tekens aan kunstwerken
De tekens van de G-serie zijn niet in het CEVNI (European Code for Inland Waterways) opgenomen en als typisch voor Nederland te beschouwen. Voor het aanbrengen of verwjderen van tekens aan kunstwerken
(G-teken) is geen verkeersbesluit nodig. De tekens aan vaste bruggen A.1, A.10, D.1 en D.2 zijn wat betekenis en toepassing betreft hiervoor al beschreven.

De werkelijke doorvaarthoogte moet door de vaarwegbeheerder met hoogteborden of hoogteschalen worden aangegeven. De doorvaarthoogte is de kleinste verticale afstand tussen de onderkant van de volbelaste brug en het wateroppervlak. Met de tekens A.10 of D.2 of met het referentieteken G.5.1b is aan te geven over welke breedte deze kleinste afstand geldt of tot op welk punt de kleinste afstand aanwezig is.

Als op de betrefffende vaarweg kans is op plotselinge, grote verschillen in waterstand, bijvoorbeeld translatiegolven, dienen deze apart in rekening worden gebracht. In dat geval dient het ook in kanalen met schijnbaar vaste waterstand aanbeveling bij elke brug een hoogteschaal te plaatsen.

Het is de verantwoordelijheid van de schipper om te bepalen hoeveel marge hij ten opzichte van de werkelijke doorvaarthoogte wil aanhouden. Een marge is nodig in verband met onnauwkeurige kennis van de hoogte van schip of lading, onnauwkeurigheid bij het aflezen van de hoogteschaal en eventuele geringe verticale beweging van het schip door de golven of variatie in toerental.

Het verdient aanbeveling om hoogteschalen en voorhoogteschalen 's nachts zichtbaar te maken door middel van verlichting.

Serie H - Overige tekens en aanduidingen
De overige tekens en aanduidingen komen niet in het CEVNI voor. Voor het aanbrengen of verwijderen is geen verkeersbesluit nodig.

Informatieverstrekking

TrafficSupply heeft de verstrekte informatie, die vermeld is op deze webstite, zo zorgvuldig mogelijk verzameld. Het is mogelijk dat er onjuistheden in de gegevens staan. TrafficSupply sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de verstrekte gegevens mocht ontstaan.